Utnämning till toppjobb utlöste konflikt i Kyrkslätt – "Språkpolitik", anser SFP

I Kyrkslätt ligger SFP och Samlingspartiet i luven på varandra sedan kommunstyrelsen sidsteppade förhandsfavoriten Mikael Flemmich och utsåg Eeva-Kaisa Ikonen till posten som ny bildningsdirektör. Enligt SFP handlar beslutet om språkpolitik. Samlingspartiet bestrider kraftigt påståendet.

Hans Hedberg (SFP) till vänster och Timo Haapaniemi (Saml) till höger har olika åsikter om processen där den nya bildningsdirektören utsågs.
24.03.2021 08:30
En konflikt har blossat upp i Kyrkslätt kring utnämningen av en ny bildningsdirektör efter Hannele Kujala, som gick i pension i höstas efter över 30 år i kommunens tjänst. Kyrkslätt sökte en efterträdare genom en öppen ansökan, där man tog hjälp av rekryteringsföretaget Inhunt.
I beredningen som slutfördes i mitten av mars utkristalliserade sig två namn bland tolv sökande: filosofie magister Mikael Flemmich, som skött tjänsten som tillförordnad och tidigare bland annat varit rektor för Winellska skolan och linjedirektör för den svenska utbildningen i Helsingfors, och pedagogie magister Eeva-Kaisa Ikonen, undervisningschef i Esbo, där hon tidigare också varit bland annat rektor och områdesrektor.
Enligt kommundirektörens förslag till kommunstyrelsen skulle Flemmich väljas, med Ikonen som reserv.

ANDRA LÄSER