Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 6 mars–17 mars 1923.

VN 17 mars 1923
12.03.2023 12:02
PRISLISTA. Villa Billnäs Trädgård har utsänt sin priskurant för år 1923 över fruktträd, bärbuskar, parkträd, prydnadsbuskar, perenna växter, jordgubbsplantor, rosor, dahlior m.m. I priskuranten ingår även en uppsats innehållande råd och anvisningar vid plantering av fruktträd samt meddelanden om villkoren för inträde vid Villa Billnäs trädgårdsskola och uppgifter över undervisningen i skolan.
HARMONIUM. En kärkommen gåva har Ekenäs seminarium fått emottaga av sin första, högt uppburna sång- och musiklärarinna, fröken Hilda Stadius, bestående i det orgelharmonium, fröken Stadius själv i tiden som hedersgåva fick emottaga av sina forna elever. I sin höga ålder – den 28 sistlidne december ingick frk. Stadius i sitt nittionde år – bevarar hon sitt gamla seminarium i trogen hågkomst.
LYCKAD SYKURS. Senaste lördag avslutade Pojoviksmarthorna sin sykurs, som pågått två veckor. Under fröken Fribergs skickliga ledning hade under den korta tiden förfärdigats rätt många och vackra plagg. Där fanns kappor och klädningar av olika slag.
---
Kursen, som försiggick på Baggby i en för tillfället ledig lokal, avslutades på gården, dit kursdeltagarena, som hade skramlat till kaffe inbjudit övriga marthor till samkväm och för att se på de utställda arbetena.
MINNESFEST. Sexhundra år ha förflutit sedan Lojo första gången nämndes i hävderna. Församlingsborna ha i anledning härav beslutat ställa till en stor kyrko- och kulturfest. Denna tager sin början den 10 augusti, Laurentiusdagen, ty man antar att Laurentius varit Lojos skyddshelgon, och pågår i tre dagar.
Fler kommittéer äro redan verksamma var på sitt håll för att göra festen så vacker, värdig och storartad som möjligt.
RIKSSVENSK SAMLING. Vi påminna ännu en gång alla rikssvenskar i Ekenäs och omnejd om gudstjänsten i Ekenäs stadskyrka om måndag kl. 6 e.m. av kyrkoherden Håkan Ljunge från Svenska Olaus Petri församlingen i Helsingfors.
Efter gudstjänsten önskar kyrkoherde Ljunge sammanträffa med rikssvenskarna vid ett möte som försiggår å Svenska klubbens lokal (restaurang Monopol).
ALLSVENSK SAMLING. Östsvensk samling i Ekenäs har numera en särskild ombudsman för Karis, vilken utan tvivel kommer att tillföra föreningen ett stort antal medlemmar.
---
Saken kom i goda händer, då dr. V. Grönholm åtog sig ombudsmannaskapet.
NYKTERT I HANGÖ. Finlands svenska nykterhetsförbunds sekreterare, läraren A.E. Sjöberg, kommer att uppehålla sig par veckor inom västra Nyland för att här verka för nykterhet och god sed. Han talar i Hangö i dag, tisdag.
…OCH I INGÅ. Ingå fiskargille hade söndagen den 1 dennes anordnat en trevlig soaré å ungdomslokalen i Barösund. Glädjande var det därvid att iakttaga att bland de talrikt närvarande festbesökarna ingen enda var berusad.
UTVISNING. Landshövdingen i Nylands län har förordnat om utvisning ur riket av ryska undersåten Olga Maria Petropavlovskaja (Ehrnstedt), som bedrägligt inkommit till landet som finländsk undersåte. Hon misstänkes därjämte för kommunistisk verksamhet.
UTNÄMNING. Till stationsinspektor å Svartå station har utnämnts bokhållaren av första klass å Torneå station P.G. Böckerman.
HÖNSMAT. Snäckskal för höns billigast i A.B. Frö. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER