Kolumn: Tjugofyra timmar

Nicolina Nynäsnicolina.nynas@ksfmedia.fi
14.08.2022 14:03
Tiden. Det enda som är jämnt fördelat i hela världen. Alla levande varelser har 24 timmar per dygn som vi får spendera som vi vill, hur vi vill. Ibland har man tid för allt, räkna panelerna i köket eller se molnen sakta förflyttas ovanför vår existens. Ibland har man inte ens tid att äta, sitta, andas innan nästa anhalt i vardagen kallar.

ANDRA LÄSER