Hangös simskolor börjar redan i juni – "Handlar om mera än att bara få grunderna"

Normalt sett brukar man hålla simskolorna i Hangö under senare delen av sommaren då havsvattnet är varmare. I år, då simhallarna varit stängda en stor del av läsåret, har man valt att tidigarelägga simundervisningen.

Idrottsledare<b> </b>Charlotta Andström på Slaktis-stranden i Hangöby, som är en av de platser där simskolor kommer att ordnas i sommar.<b> </b>

Det finns flera orsaker till att man gått in för denna lösning. Dels har barnen ofta mindre program under de första veckorna av sommarlovet, dels finns sedan hela långa sommaren framför då barnen kan tillämpa de kunskaper de fått i simskolan.

ANDRA LÄSER