Tvist kring fiskvägsbygget i Åminnefors avgjordes i tingsrätten – Koskienergia ska ersätta Raseborgs stad

Södra Savolax tingsrätt har avgjort en tvist mellan Raseborgs stad och bolaget Koskienergia Koskivoima. Koskienergia ska enligt domen ersätta staden med drygt 132 000 euro. 

Bygget av Åminnefors fiskväg fördröjdes med ett halvår.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
29.03.2023 13:01 UPPDATERAD 29.03.2023 16:51
Bolaget Koskienergia Koskivoima ska ersätta Raseborgs stad med drygt 132 000 euro. Ersättningen härrör sig från bygget av fiskvägen i Åminnefors. Summan som inkluderar ränta är Koskienergias andel av byggplatsfaciliteterna i Åminnefors. Bygget fördröjdes med ett halvår på grund av skador i en strömpelare i vattnet. 
Det är Södra Savolax tingsrätt som har avgjort tvisten. Domen är daterad den 15 mars.
Enligt domslutet förpliktas Koskienergia att betala Raseborgs stad 106 912,50 euro jämte dröjsmålsränta från och med den 9 november 2019. Enligt räntekalkylen uppgår dröjsmålsräntan per den 15 mars till 25 569,66 euro, vilket alltså innebär att bolaget ska ersätta staden med sammanlagt 132 482,16 euro.

ANDRA LÄSER