Staten och universitet förbereder bolag för vaccinforskning

De lagstadgade uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd har flyttas inte till det nya bolaget för vaccinforskning som nu planeras.

Den finländska vaccinforskningen ska bli starkare. Arkivbild.
Den vaccinforskning Institutet för hälsa och välfärd bedrivit tillsammans med vaccintillverkarna övergår i ett eget bolag, informerar Institutet.
Det är staten och Tammerfors universitet som förbereder att grunda det kommersiella vaccinforskningsbolaget.
Finansieringen och funktionerna för den kliniska vaccinforskning som tidigare gjorts med vaccintillverkarna flyttas till det nya bolaget. Institutets lagstadgade uppgifter flyttas inte.
– Att grunda bolaget stärker den finländska kliniska vaccinforskningen, säger Arto Palmu, som leder vaccinforskningen vid Institutet för hälsa och välfärd, i pressmeddelandet.
Bolaget blir ett statligt bolag med specialuppgifter och Social- och hälsovårdsministeriet har hand om ägarstyrningen. Staten och Tammerfors Universitet går in som delägare.