Nybyggt Esperihem står tomt – kan lösa Ingås akuta vårdbehov

Ingå behöver snabbt hitta nya vårdplatser för sina äldre. Tjänstemännen föreslår att kommunen hyr in sig i Esperis nybyggda vårdhem, som stått tomt sedan det blev klart, och tar hand om de äldre själv.

Splitternytt. Esperi har byggt ett vårdhem vid Betesvägen i Ingå men verksamheten har inte startat.
I Beteshagen alldeles intill infarten till Ingå centrum står Esperis splitternya boende som fått namnet Ingrid. Men huset är tomt, för boendet har inte fått några klienter. Nu kan huset i stället bli ett äldreboende för Ingås seniorer. Äldreomsorgschef Johanna Syrén föreslår att kommunen hyr de sjutton vårdplatser som finns i huset. Det här skulle förkorta den kö till serviceboende som finns i kommunen.

ANDRA LÄSER