Migrationsverket avvisar rykte om flyktingförläggning i Sjundeå

Ägarna till den så kallade Sjundeå bad-fastigheten förhandlade under våren med en aktör som ville öppna en flyktingförläggning där. Migrationsverket avfärdar nu planerna på en förläggning i Sjundeå.

Största delen av de ukrainska flyktingar som kommer till Finland bor privat, som de här kvinnorna i Flyth, Ingå
- Vi följer vår egen strategi och fokuserar främst på inkvartering i bostäder i stället för stora förläggningar. Det ligger närmare normala omständigheter för dem som kommer hit och är effektivare för oss, säger Pekka Nuutinen, som är chef för mottagningsenheten vid Migrationsverket.
ANDRA LÄSER