Migrationsverket avvisar rykte om flyktingförläggning i Sjundeå

Ägarna till den så kallade Sjundeå bad-fastigheten förhandlade under våren med en aktör som ville öppna en flyktingförläggning där. Migrationsverket avfärdar nu planerna på en förläggning i Sjundeå.

Största delen av de ukrainska flyktingar som kommer till Finland bor privat, som de här kvinnorna i Flyth, Ingå
27.05.2022 09:24 UPPDATERAD 27.05.2022 09:30
- Vi följer vår egen strategi och fokuserar främst på inkvartering i bostäder i stället för stora förläggningar. Det ligger närmare normala omständigheter för dem som kommer hit och är effektivare för oss, säger Pekka Nuutinen, som är chef för mottagningsenheten vid Migrationsverket. 
Verket förhandlar om att öppna några nya förläggningar i Nyland men var de är kan Nuutinen inte uttala sig om eftersom förhandlingarna inte är klara. Sjundeå är ändå inte aktuell för en ny förläggning.