Avgifter giftiga för de driftiga

Enskilda avgifter kan vara både små och stora. Men tillsammans kan bikostnaderna i ett företag bli en rejäl börda. Det vet de som håller liv i Bromarv året om.

Det kostar att vara företagare men för Tanja Eriksson och Ragna-Lise Karlsson på Skafferi Ett har förberedelserna inför sommaren redan börjat. Det är den bästa tiden på året.
I november höjde Sydspetsens miljöhälsonämnd den årliga avgiften för minutförsäljning av tobak till lagens maxbelopp, det vill säga 500 euro. Höjningen trädde i kraft från och med årsskiftet.