Sjundeå har blivit miljövänligare

Sjundeå har minskat sina koldioxidutsläpp med en femtedel på åtta år.

Största delen av minskningen kommer från minskade utsläpp från elektricitet. De har minskat med 41 procent mellan åren 2007 och 2015. I siffran ingår utsläppsminskning från eluppvärmning, brukselektricitet och industrielektricitet. Utsläppen från eluppvärmning har minskat med 51 procent.
Utsläppsmängden från trafiken har däremot minskat bara tio procent på åtta år, vilket är lika mycket som utsläppen från jordbruk. Utsläpp från fossila bränslen har minskat med fjorton procent.
Minskningen är en del av arbetet inom projektet Mot en kolneutral kommun (Hinku). Sjundeå har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser och öka sin energieffektivitet.
Kommunen utreder möjligheten att ersätta gatubelysningen med LED-belysning, med vilket man kunde uppnå såväl utsläppsförminskningar som kostnadsinbesparningar. Även i samband med reparationen av skolorna strävar man efter att satsa på energieffektiviteten.
Meddelandet om att tågstationen läggs ner och de försämrade tågförbindelserna till orten har medfört utmaningar för att minska de utsläpp som förorsakas av trafiken.
I Borgå ordnades i onsdags ett Hinku-vårmöte där resultaten för projektet offentliggjordes.