Kyrkslätts vattentorn ersätts av lyktan, skogen eller vasen - rösta på din favorit

Ett nytt vattentorn eller en vattencistern planeras till vattentornsbacken i Kyrkslätt centrum. Det finns tre olika förslag. Nu vill kommunen veta vad invånarna tycker.

Lyktan.
Det gamla vattentornet rivs inom kort och det nya borde vara klart nästa år. Frågan är nu hur det skall se ut. Planeringsbyrån FCG har som konsultarbete utarbetat tre alternativ. Två av dem är av cisternmodell som ligger helt på marken ett står på ben ovanför marken.
Tornet blir ungefär femton meter högt. Behållaren skall enligt planerna rymma 2 300 kubikmeter, det vill säga dubbelt så mycket som det nuvarande vattentornet rymmer. Tornet som nu skall rivas byggdes år 1973.
Kommuninvånarna får säga sin åsikt om planerna och rösta på sin favorit på kommunens webbplats till den 24 januari. https://www.kyrkslatt.fi/rosta-pa-din-favorit-som-nytt-vattentorn-172412019
Det gamla vattentornet konstaterades vara i oväntat dåligt skick i fjol och ett rivningsbeslut fattades. Tornets skick utvärderades i slutet av fjolåret och då beslöt kommunen att området kring vattentornet ingärdas av säkerhetsskäl så ingen av misstag går för nära tornet.
Bruksvattnet i Kyrkslätt kommer från flera olika ställen. Vattenverket pumpar grundvatten från Meiko och i Veikkola används också delvis lokalt grundvatten. Utöver det här kommer det till kommunens vattennät vatten från Helsingfors, Kyrkslätt köper vatten som kommer från Päijänne av HRM. Kyrkslätt använder också vatten från Finska Socker i Kantvik i sitt vattennät.

ANDRA LÄSER