Sjundeå söker nya samarbeten inför oklar framtid – skolmat från Lojo kan vara en möjlighet

Ifall social- och hälsovårdsreformen snuvar Sjundeå på enheter inom äldrevården minskar behovet av ett eget centralkök. Därför vill tekniska direktören att kommunen utreder om Sjundeå kunde köpa mat till skolor och äldreboenden av Lojo.

Nu tillreds maten till Sjundeås skolelever och klienter inom hälso- och äldrevården i centralköket i Sjundeå svenska skola. Men centralköket hör till de delar av Sjundeå svenska skola som kommer att rivas när det nya skolcampuset är klart. I den nya skolan byggs ett utdelningskök som med vissa begränsningar kan fungera som centralkök, alltså ett kök där man tillreder större mängder mat som distribueras till de olika enheterna. Men kommunens egentliga centralkök ska i framtiden finnas i den nya byggnad för social- och hälsovården som ska byggas i stället för den nuvarande hälsovårdscentralen.

ANDRA LÄSER