Församlingarna vill in i nya skolan

Sjundeå församlingar signalerar intresse för samarbete kring den nya skolbyggnaden i kommunen. Överraskande men intressant, säger tekniska direktören.

Det var ett helt nytt spår som öppnades av gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Arto Varpio vid ett informationsmöte om det nya skolbygget som planeras i Sjundeå. Han framförde en hälsning från Sjundeå kyrkliga samfällighet.

– Vi har nu lokaler i den fastighet som heter gamla köpcentret men byggnaden börjar närma sig sitt slut. Kunde församlingarna samarbeta med kommunen i det nya skolcampuset och på något sätt få lokaler där? Vi önskar bli inbjudna till ett planeringsmöte kring frågan, sade Varpio.

Tekniska direktören Markus Moisio välkomnade initiativet.

– Det var oväntat! Men ett intressant förslag. Jag kommer att ta upp det i fastighetskommittén, tekniska nämnden och kommunstyrelsen, absolut.

Ny plats?

Under informationskvällen presenterades också tanken på att bygga en helt ny byggnad på en helt annan plats än de båda befintliga skolorna.

– Har ni alls övervägt att bygga den nya skolan längs Sjundbyvägen, där det tidigare planerats en skoltomt? undrade fullmäktigeledamot Anders Karell (SFP).

Den främsta orsaken till förslaget är enligt Karell att marken vid Aleksis Kiven koulu (AKK) är en dålig grund att bygga på.

– Det är ett alternativ som vi kan beakta, men det kan öka kostnaderna eftersom vi då inte kan utnyttja något av de gamla skolbyggnaderna, sade Markus Moisio.

Projektchef inom kort

Planeringen av det kommunen själv kallar för ett nytt skolcampus framskrider långsamt. Kommunen är mitt i processen att välja en projektchef för projektet. Två kandidater har intervjuats och gått vidare till psykologiska test. Redan nästa vecka hoppas Markus Moisio på att projektchefen kunde väljas.

Enligt den preliminära tidtabellen skulle bygget av det nya campuset inledas redan i sommar. Det förutsätter ett beslut om projektet under hösten, vilket sannolikt inte lyckas. Tidtabellen baserar sig på att de ersättande skolmodulerna är hyrda för tre år med några optionsår. De kostar över 1,5 miljoner per år.

– Det bränner en massa pengar för oss hela tiden så vi kan inte slöa med planeringen men den måste göras ordentligt, sade fullmäktigeledamot Antero Honkasalo (V).

Kommunen kan klara 20 miljoner

Men för närvarande är många frågor ändå ännu öppna, inklusive frågorna om man ska bygga en eller två byggnader och vilka funktioner som ska få plats i skolan.

– När ska beslutet om en eller två byggnader fattas? frågade en dam i publiken.

Kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) hoppades att åtminstone beslutet om ifall kommunen ska bygga en eller två byggnader kunde fattas så fort som möjligt.

– Bara de ekonomiska ramarna klarnar hoppas jag att det beslutet kunde klarna redan i år.

Markus Moisio presenterade vid tekniska nämndens möte förra veckan riktgivande, grova kostnadskalkyler för de olika alternativen. Dyrast skulle det enligt de siffrorna bli att bygga en ny stor byggnad i stället för AKK och riva alla andra byggnader. Ett sådant projekt går löst på närmare 30 miljoner euro. I den andra ändan finns alternativet att bygga en ny byggnad i stället för AKK och utnyttja de delar som kan renoveras i både AKK och Sjundeå svenska skola. Då ligger priset på kring 19 miljoner.

– Kommundirektören har gjort stresstester av kommunens ekonomi och kommit fram till att 15–20 miljoner är den summa som vi klarar av utan stora negativa följder för kommunekonomin, sade Moisio.

Kostnadsberäkningarna remitterades för ny beredning och ska nu göras om så att man också beaktar vad kommunen sparar ifall biblioteket finns i den nya byggnaden och man alltså slipper hyran för den byggnad biblioteket nu är i.

Alla får tycka till

Att man bygger två nya byggnader och bevarar gamla delar av Sjundeå svenska skola betyder ändå inte att skolan i framtiden kommer att ha en egen byggnad. Beslutet om hur skolorna och alla de övriga funktioner ska placeras i de nya och befintliga byggnaderna är under beredning och beror på många faktorer – ekonomi, pedagogik, praktiska aspekter och utrymmesbehov.

Kommunen har öppnat en elektronisk enkät där alla intresserade kan komma med sina åsikter om skolcampusprojektet. Enkäten är öppen bara till den 30 oktober, alltså tisdag, klockan 15. Personalen har fått en egen enkät.

Alla svar gås igenom och bildningsdirektör Jukka Pietinen sammanställer en rapport om vilka behov som finns i kommunen. Den rapporten fungerar som grund för beslut om de tekniska lösningarna. De bereds av tekniska nämnden. Det slutliga beslutet om vad som ska byggas och var fattas av fullmäktige. Anders Karell efterlyste ett bredare perspektiv för beslutsfattarna än en komprimerad rapport.

– Vi som beslutar måste få ta del av vad lärarnas respons och åsikter. Vi fattar ett stort beslut och då måste vi få all data om hur personalen ser på saken, sade han.

ANDRA LÄSER