Insändare: Trygghet skapas bäst i samarbete

15.01.2023 16:03 UPPDATERAD 16.01.2023 08:58
Den senaste tiden har trygghet varit mycket på ytan i media i relation till krig, säkerhetsvakter och energiförsörjning. Men trygghet innebär också mycket annat. Sett ur en vänsterpolitisk synvinkel gäller trygghet inte endast den fysiska säkerheten, utan också det att människor har det bra både mentalt och socialt. Den sortens trygghet kan förbättras genom att social- och hälsovårdstjänster, polis och rättsväsende har tillräckliga resurser. Och också genom att var och en  att de är delaktiga i samhället. Minimilön och medborgarlön å sin sida kunde ge mer sinnesfrid åt många som kämpar med att klara sig i snuttjobb eller som egenföretagare.
I en gallup vars resultat Helsingin Sanomat publicerade för en tid sedan (HS 29.12.2022) framkom det att många i Finland tror att ansvaret för ens egen välmående i framtiden alltmer kommer att falla på den enskilda individen. På samma gång upplevdes det här inte alls som önskvärt, utan som om det vore ett ekonomiskt tvång. Resultatet är oroväckande eftersom det inte alls är rationellt att skära ner på gemensamt producerade välfärdstjänster, som är betydligt mer förmånliga än om alla ska betala för dem var för sig. Det ekonomiskt förnuftiga är tvärtom att trygga och utveckla de offentligt producerade tjänsterna, så att vi inte faller i samma fälla med t.ex. överprissatt vård som i länder där privata tjänster är regeln.
Vår trygghet är tyvärr inte endast beroende av vad vi gör inom landets gränser, vilket de senaste årens globala kriser har visat. Vi har dock fått uppleva att samhällen med en förmåga att anpassa sig kan ta sig an och lösa också stora och oväntade problem. Det här understryker vikten av god undervisning som en trygghetsfaktor. Endast människor med möjlighet och förmåga att lära sig nytt kan komma på de nya lösningar som behövs för att klara de utmaningar som framtiden för med sig. Och bäst tar vi oss an de utmaningarna i samarbete, tillsammans.
Katja Ylisiurua, Vänsterförbundets partidelegat, riksdagsvalskandidat för Vänsterförbundet i Nyland, Kyrkslätt
Jan Rundt, riksdagsvalskandidat för Vänsterförbundet i Nyland, Tenala

ANDRA LÄSER