Fult spel i Washington

I den amerikanska demokratin är det inte alltid avgörande vem som röstar och på vem, utan hur rösterna räknas.

Trots att även de inhemska medierna dagligen publicerar nyheter om politiken i USA missade de för tre veckor sedan en händelse av gigantisk betydelse. I slutet av juni bestämde den högsta domstolen i USA att det även i fortsättningen är tillåtet att dra gränserna för valdistrikten enligt partipolitiska motiveringar. Eftersom beslutet lägger grunden för hur valresultaten i USA under åtminstone de kommande tio åren kommer att se ut skulle mer än bara en kort notis ha varit på sin plats. Det handlar om ett republikanskt maktövergrepp.

ANDRA LÄSER