Raseborg kan förlänga avtal om tidiga och sena tåg

Raseborg förlänger troligen sitt avtal med Helsingforsregionens trafik, HRT, gällande tågtrafik till juni 2021. Det föreslår i varje fall stadsutvecklingssektionen för stadsstyrelsen.

Raseborg föreslås fortsätta köpa tidiga morgonturer och sena kvällsturer med HRT:s Y-tåg.
Johanna Lemström
28.03.2019 10:00
Konkret handlar det om närtåget som avgår från Karis klockan 5.43 på vardagsmorgnar, samt det som alla kvällar avgår från Helsingfors till Karis klockan 23.08.
Stadsutvecklingssektionen möttes i tisdags och ordförande Jan-Mikael Ekholm, SFP, motiverar den förlängda tidsperioden med att HRT avser konkurrensutsätta närtågstrafiken 2021. Det här var den enklaste lösningen just nu.
– Busstrafik hade nog blivit litet billigare och förstås kunnat gå andra rutter än tåget, men det tar längre tid att resa med buss. Det är också lättare att jobba på tåg än på buss, säger Ekholm.
Det nuvarande avtalet med HRT kostar staden 260 000 euro per år, plus moms. Det nya avtalet skulle innebära en årskostnad på 293 000 euro, plus moms.
Från kostnaden avdras biljettintäkterna som hittills utgjort ungefär 10 procent av kostnaden. Staden fick 25 procent i statsstöd för trafiken i fjol.
Under fjolårets tio första månader var den genomsnittliga mängden resenärer på närtågen 17 personer på morgonturen och 13 på kvällsturen.