Ingå inför ny sedel – så stöder kommunen ungas hobbyer

50 barn och unga ska i framtiden kunna ägna sig åt hobbyverksamhet med ekonomiskt stöd av kommunen. Bildnings- och välfärdsnämnden godkände i onsdags en fullmäktigemotion om ärendet.

Ingå kommun inför hobbysedlar för barn och unga i åldern 6–17 år. Hobbysedeln har ett värde på 70 euro per barn. Syftet med hobbysedeln är att ge barn i familjer med lägre inkomster flera möjligheter till fritidssysselsättning. Sedeln beviljas på ansökan, och varje barn kan beviljas en sedel per skolår.
Tanken är att systemet införs nästa år. Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade att 50 sedlar kan delas ut varje år. För ändamålet reserveras 3 500 euro i kommunens budget. Närmare anvisningar om hobbysedeln och vem som kan få den utarbetas till bildnings- och välfärdsnämndens möte i november.
Hobbysedeln för barn- och unga föreslogs i en fullmäktigemotion som undertecknades av tjugo ledamöter med Henrik Wickström (SFP) som första undertecknare. Motionen föreslog att sedlarna skulle gälla barn som fyllt tre men nämnden ansåg att det går att höja den undre åldersgränsen till sex år eftersom. Motiveringen är att under sexåringar är så små att det är viktigt att vara med familjen på fritiden i stället för att ha en hobby.