Domus Bene fick mera tid för bygge i Ekenäs – tomtreservering förlängdes

Efter två omröstningar beslutade stadsstyrelsen i Raseborg att förlänga stiftelsen Domus Benes reservering av en tomt vid Järnvägsgatan med två år från och med december 2022. Stiftelsen planerar bygga ett hyreshus för seniorer på tomten.

Stadsstyrelsen har förlängt stiftelsen Domus Benes reservering av en tomt vid Järnvägsgatan.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
03.11.2022 15:42
I maj 2021 beslutade stadsstyrelsen att stiftelsen Domus Bene i Raseborg fick reservera en tomt vid Järnvägsgatan 21 A i Ekenäs för 18 månader. På tomten planerar stiftelsen bygga ett höghus med hyresbostäder för seniorer. Under reservationstiden skulle stiftelsen köpa tomten för 445 000 euro.
Köpet har inte genomförts inom utsatt tid – bland annat på grund av höga byggkostnader och stigande räntor – och i september anhöll stiftelsen därför om en förlängning av tomtreservationen med 24 månader. 
I måndags godkände stadsstyrelsen stiftelsens anhållan, men det krävde två omröstningar. Den första omröstningen var en remissomröstning, där SFP:s sex ledamöter röstade för fortsatt behandling, medan övriga ledamöter önskade remiss. 

ANDRA LÄSER