Föräldrar till missbrukande barn ska inte känna skam – " Man är inte är ensam"

När skolorna fungerar på distans är det färre vuxna som dagligen ser barn och unga som mår dåligt. Därför är det också svårare att nå unga missbrukare i tid. Det här oroar personalen inom missbrukarvården.

Missbrukarvården i Raseborg får oftast sina underåriga klienter via Barn- och familjetjänster eller barnskyddet. När polisen påträffar en underårig som är påverkad av alkohol eller droger gör de en barnskyddsanmälan, som landar hos Barn- och familjetjänster.

ANDRA LÄSER