Presidenten befordrar de här västnylänningarna i Försvarsmakten

I samband med självständighetsdagen befordrades presidenten hundratals personer inom Försvarsmakten. En stor del av dem är reservofficerare och specialofficerare.

Hundratals personer befordrades inom försvaret.
08.12.2021 18:36
Generalmajor Pasi Välimäki befordras på självständighetsdagen till generallöjtnant, medan brigadgeneral Kari Nisula befordras till generalmajor.
Överste Sami Nurmi, befordras i sin tur till brigadgeneral. Sedan augusti i år är han chef för Försvarsministeriets nationella försvarsenhet. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som bataljonskommendör vid Nylands brigad och som försvarsministerns adjutant.
Utöver befordringarna bland de högsta officerarna befordrar presidenten hundratals andra personer inom Försvarsmakten. En stor del av dem är reservofficerare och specialofficerare.

ANDRA LÄSER