Invandrares läs- och skrivfärdigheter kommunernas ansvar

Sedan årsskiftet har kommunerna ansvar för att ordna utbildning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare.

Ansvaret för att ordna utbildning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare vilar sedan årsskiftet på kommunerna.
För vuxna invandrare ordnas enligt behov utbildning i läs- och skrivfärdigheter som en del av integrationsutbildningen. Luki-utbildningen som den kallas är till för dem som inte klarar sig i det finländska samhället på den utbildning de fått i sitt hemland.
Målet med luki-utbildningen är att de studerande lär sig grunderna i finska eller svenska, samt grunderna i läs- och skrivfärdigheter så de klarar sig i enkla vardagssituationer.
Fram till årsskiftet ansvarade TE-byråerna för luki-utbildningen. Utbildningen finansieras till 100 procent via statsandelar för de invandrare som har den godkänd i sin integrationsplan. Det är den enda delen av integrationsutbildningen som kommunen är ansvarig för.
Raseborgs bildningsnämnd antecknade ärendet för kännedom på sitt möte i går kväll (13.2).
ANDRA LÄSER