Polis om drogläget i Västnyland: "Vi känner bara till toppen av isberget"

Droger och narkotikarelaterad brottslighet är ett växande problem enligt polisen. Ökat samarbete mellan myndigheter, skolor och andra aktörer är centralt för att förebygga problemen.

– Fallen av straffbart bruk av narkotika har ökat med tjugo procent i början av året jämfört med samma tid i fjol. Fallen är under 100 men den procentuella ökningen är ändå märkbar, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid polisen i Raseborg.