Nästa steg för underfarten

Under jorden. Den här korsningen har länge ansetts vara farlig, bland annat för skolelever, men ska nu åtgärdas med en underfart.
Programmet för deltagande och bedömning är klart och plankonsulten vald. Om allt går planenligt ska detaljplanen för den nya gångtunneln under järnvägen i Hangö vara klar efter sommaren.
Målsättningen med detaljplanen är förutom att möjliggöra själva tunnelbygget, även att uppdatera detaljplanerna för gatu- och trafikområdenas del samt att uppgöra en plan för de icke detaljplanerade områdena på delar av Kadermogatan, Parkgatan, Halmstadsgatan samt järnvägsområdet. Planeringsprocessen omfattar även miljöutredningar och planering av hur infrastrukturen ska se ut då tunneln kräver att både Korsmansgatan och rör samt ledningar flyttas i marken.
Lantmätare Ab Öhman ska göra upp planen eftersom stadens egna resurser inte räcker till för den snäva tidtabellen. Offerten för uppdraget behandlades av miljönämnden i går kväll. Nämnden beslöt även att lägga ut programmet för deltagande och bedömning till påseende.
ANDRA LÄSER