25 år sedan kvinnorna kom till Nylands brigad

Även VN var på plats när de första kvinnorna inledde sin tjänstgöring i januari 1996. Här marscherar Ann-Mari Laesalo (längst fram till vänster), Tiina Laisi, Minna Ruolanto, Charlotta Norrgård, Angela Westerlund (då Åsten) och Birgitta Wecksten Bild: VN-arkiv/Pontus Wikholm

Nylands brigad tog emot sina första kvinnliga beväringar för 25 år sedan. Angela Westerlund och Minna Ruolanto hörde till dem som kom till Ekenäs.

Den 9 januari 1996 inledde 610 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs. Tio av dem var historiska. De första frivilliga kvinnliga beväringarna hade kommit till brigaden. Sex stycken plac...