Vägval i EU-kris

De tre lösningarna kunde egentligen ordnas efter modellen från Sergio Leones klassiska ”Den gode, den onde och den fule”, men i lite annan ordning.

Nyhetsförmedling i hård konkurrens med sociala medier hamnar lätt i någonting som kunde kallas katastroffällan – en tendens att återerövra förlorade domäner med lite tillspetsade rubriker och lätt överdrivna slutsatser. Vi styrs alltså lätt in på en verksamhet à la Trump och det är ingenting vi riktigt har något att vinna på.
ANDRA LÄSER