Raseborgs invandrarråd tillsattes

Stadsstyrelsen i Raseborg har tillsatt ett invandrarråd för perioden 2019 till 31 maj 2021.

Johanna Lemström
04.12.2019 16:00 UPPDATERAD 04.12.2019 16:02
Medlemmar i Raseborgs invandrarråd är Nathalie Sellegren (med Kewin Stewart som ersättare), Edibe Mustafa (Nahda Abdulkarim), Fawaz Arafeh (Khalid El Moutacim), Jan Tunér (Hasan Ahmad), Maria Streng (Dilazar Paw), Shakho Abid Sadiq (Mahmood Shakir), Maj-Britt Malmén (Holger Wickström) och Karl von Smitten (Emilia Paarma Junttila).
Rådet fungerar som sakkunnig i mångkulturella frågor vid politiskt beslutfattande, liksom inom stadens organisation. Rådet kan också framställa initiativ och ge utlåtanden och deltar aktivt i arbetet för att förebygga fördomar, diskriminering och rasism.
Stadsstyrelsen påpekar att rådet kan kompletteras med en person som verkar på finska ifall ingen av de utsedda gör det.