Små gymnasier fyller sällan alla platser – rektor i Ekenäs efter fjolårets platsökning: "Vi har nu återgått till det normala"

I slutet av februari är det dags för elever i årskurs 9 att välja väg – gymnasium eller yrkesutbildning? Att ta ett mellanår är inte möjligt längre, alla unga måste söka och få en studieplats.

Efter fjolårets tillfälliga ökning berättar rektor Petra Blomqvist att Ekenäs gymnasium nu minskar antalet nybörjarplatser.
Helsingfors är drömmen för många unga som ska fortsätta sina studier i gymnasiet efter grundskolan. Speciellt för dem som vill gå på en specialiseringslinje i exempelvis musik, bildkonst eller idrott så är Helsingfors det enda alternativet.
ANDRA LÄSER