Små gymnasier fyller sällan alla platser – rektor i Ekenäs efter fjolårets platsökning: "Vi har nu återgått till det normala"

I slutet av februari är det dags för elever i årskurs 9 att välja väg – gymnasium eller yrkesutbildning? Att ta ett mellanår är inte möjligt längre, alla unga måste söka och få en studieplats.

Efter fjolårets tillfälliga ökning berättar rektor Petra Blomqvist att Ekenäs gymnasium nu minskar antalet nybörjarplatser.
13.02.2022 09:54 UPPDATERAD 13.02.2022 10:02
Helsingfors är drömmen för många unga som ska fortsätta sina studier i gymnasiet efter grundskolan. Speciellt för dem som vill gå på en specialiseringslinje i exempelvis musik, bildkonst eller idrott så är Helsingfors det enda alternativet.
Helsingfors har sammanlagt 420 nybörjarplatser vid stadens tre gymnasier. Tölö gymnasium är störst och kan ta emot 150 studerande, fördelade på en allmän linje och tre specialiseringslinjer: musik, bildkonst och humanekologi. Det här är 17 platser mera på den allmänna linjen än läsåret innan.
– Vi planerar att på sikt att utöka platserna, eftersom årskullarna blir större. Vi börjar nu med dessa 17 platser i Tölö gymnasium, därefter kan vi utöka antalet studieplatser med en grupp per år under den här strategiperioden, säger direktören Niclas Grönholm vid den svenska servicehelheten på Helsingfors stad.

ANDRA LÄSER