Insändare: Radio Vega om skogsfrågor

05.01.2023 18:50
I radio Vega på onsdagsftermiddagen den 4.1 ingick ett inslag om Finlands skogar som kolsänka vilket inte kan få passera utan kommentar. Tyvärr upprepas här åter kanalens redaktörers tendensiösa behandling av problematiken kring kolbalansen och som enda och allrådande expert har man intervjuat Bernt Nordman på WWF.
För den oinitierade lyssnaren ger man bilden av att skogarna i Finland blivit källa till kolutsläpp på grund av ökade och felaktigt utförda avverkningar. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Trots ökade avverkningar binder skogarna fortfarande, som de gjort de senaste 60 åren, kol genom att tillväxten klart överstiger avverkningarna. Att balansen för hela marksektorn blivit negativ beror på den övriga markens omfattande utsläpp.
Bernt Nordman försöker även under intervjun ge lyssnaren den uppfattningen att genom att övergå till kontinuitetsskogsbruk utan kalavverkningar kunde man öka kolbindningen. I verkligheten leder denna skogsbruksmetod på de flesta marker till glesare bestånd, lägre tillväxt och sämre kolbindning. Dessutom vill han börja begränsa skogsägarnas rätt att avverka av det skogskapital de långsiktigt byggt upp.
Av Yle kunde man vänta sig en opartisk och balanserad behandling av skogsfrågorna, vilket jag även tidigare uttryckt. Tyvärr verkar redaktörerna påverkas av sina egna uppfattningar.
Lyssnare som inte är insatta i sakfrågor förtjänar mångsdigare reportage utan redaktörernas vinkling.
Bromarv
Mikael Aminoff

ANDRA LÄSER