Ingå gör rum för fler bilar – här får du parkera i framtiden

Torgparkeringen i Ingå blir kvar – i stället flyttas torget. P-områden ska byggas ut och få tydligare märkningar för effektivare användning, och helt nya p-områden röjas på sikt.

Oändamålsenligt. Parkeringen i Ingå småbåtshamn ska förbättras under de kommande åren.
Mira Strandberg
28.05.2019 12:00 UPPDATERAD 28.05.2019 12:03
Redan i sommar ska det bli mera struktur på parkeringen i Ingå småbåtshamn. Grusplanen mittemot Wilhelmsdal, som redan används för parkering, ska utvidgas och p-platserna märkas ut så att området används effektivare än nu. Här räknar kommunen med att få plats för 30–35 bilar. På andra sidan Fjärdvägen, alldeles intill Wilhelmsdal, ska ett mindre p-område med plats för 20–25 bilar inrättas.

ANDRA LÄSER