Stormbyar ledde till farlig situation på fabriksområde: En kraftverkspipa har börjat luta

En kraftverkspipa vid Finska Sockers fabrik i Kantvik har börjat luta på grund av de starka stormvindarna.

Företaget evakuerade genast gårdsområdet i närheten av kraftverket vid sockerfabriken. Tillträde till riskområdet är begränsat och personal och transportföretag som rör sig på området har informerats om situationen. Också räddningsverket är på plats.
Finska sockers kraftverk ligger på ett avspärrat fabriksområde i Kantvik i Kyrkslätt. Man kan bara komma in på området med giltigt tillstånd. Den lutande pipan utgör ingen risk för invånare i närheten.
Räddningsverket och fabrikens representanter följer med läget.

ANDRA LÄSER