Högsta Domstolen avgör valbarhetstvist

Kristdemokraten Juha Kaunismaa för frågan om partikollegan Outi McDonalds valbarhet i kommunalvalet till Högsta Förvaltningsdomstolen. På tisdag (15.8) samlas Centralvalnämnden för att formulera ett genmäle.

Kaunismaa vill nu att staden ordnar ett nytt kommunalval.

Strategin för Centralvalnämnden i Hangö är att hålla fast vid samma motiveringar som de lämnade till Helsingfors förvaltningsdomstol i frågan. Enligt nämnden var Outi McDonald inte valbar, då hon har en ledande tjänst inom stadens organisation.

Det var i april som Kristdemokraten Juha Kaunismaa anförde besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över att Centralvalnämnden beslut. Den 5 juli gav Helsingfors förvaltningsdomstol centralvalnämnden rätt. Kaunismaa tar i sin överklagan fasta på att man inte kan använda hennes tjänst som ett argument, då hon både flyttats från tjänsten som ledande läkare och senare sagts upp. Frågan om hennes tjänsteförhållande har dessutom inte laga kraft, utan ligger för närvarande som ett annat ärende hos Högsta förvaltningsdomstolen.

ANDRA LÄSER