Överläkare: Epidemin är nu de ovaccinerades epidemi

För tillfället stiger incidensen mest bland barn men få blir allvarligt sjuka. De smittas ofta inom den egna familjen. Skillnaden är stor mellan vaccinerade och ovaccinerade, visar hälsomyndigheternas lägesbild.

Barn smittas främst av sina föräldrar och mer sällan i skolorna, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet. Arkivbild.

Antalet nya coronafall fortsätter att minska, men ändå inte lika snabbt som under förra veckan, anger Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet på torsdagens presskonferens om coronaläget. Behovet av sjukvård är stabilt.

– Man kan säga att epidemin står och stampar, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Det trots att vaccinationstäckningen blir högre för varje vecka som går. Att läget stagnerat beror på att människor återvänt till jobb och skolor efter sommarlovet, säger Voipio-Pulkki.

Just nu är skillnaderna för hur viruset rör sig bland vaccinerade och ovaccinerade mycket stora, säger Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

– Nu är epidemin framför allt de ovaccinerades epidemi, slår han fast.

För tillfället stiger incidensen mest bland barn eftersom vaccinationstäckningen i övriga befolkningsgrupper börjar bli god. Det går därför inte att använda sig av samma mätare som tidigare när man utvärderar vilken betydelse smittfallen har för epidemin.

– Vi vet just nu att allvarliga sjukdomsförlopp är mycket ovanliga bland barn. Andelen fall kan ändå bli mycket hög i jämförelse med andra, vaccinerade befolkningsgrupper, säger Otto Helve.

Barnen smittas främst av sina föräldrar – antalet smittfall i daghem och på skolor är lågt.

– De flesta smittas nu inom samma hushåll, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Viruset cirkulerar framför allt bland unga och personer i medelåldern som inte vaccinerat sig. Det finns för tillfället inga planer på att börja vaccinera barn.

Viruset cirkulerar framför allt bland unga och personer i medelåldern som inte vaccinerat sig, säger Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Incidensen sjunker

Både i Finland och i övriga Europa syns nu samma trend: antalet coronafall är fortfarande högt, men korrelerar inte längre med behovet av sjukhusvård och antalet dödsfall. Epidemin har alltså blivit lindrigare.

Incidensen fortsätter att sjunka. På torsdagen var den 152, då den för den föregående perioden var 185. Incidensen betecknar antalet coronafall per 100 000 invånare under en period på två veckor.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade 683 nya coronafall på torsdagen.

– Rekordmånga testar sig just nu, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Hon säger att belastningen på sjukvården är stabil, men att det finns ett undantag – de nya intensivvårdsperioderna minskar tydligt.

Bland dem som vårdas under långa perioder finns också unga. De som får intensivvård har ofta svåra symtom.

– Sjukdomens natur har inte förändrats.

Tredje dos – bara för vissa grupper

Kommunerna kan nu välja att minska tiden mellan den första vaccindosen och den andra till sex veckor. Det beror ändå på många faktorer om det är möjligt att förverkliga vaccineringen så snabbt.

Enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki är det möjligt att nå målet på att 80 procent av befolkningen ska ha fått den andra vaccindosen i början av oktober.

Hon säger att Social- och hälsovårdsministeriet bereder en uppdaterad version av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronaviruspandemin.

– Vi är på en väg som leder mot ett öppnande av samhället.

Institutet för hälsa och välfärd utfärdade på onsdagen nya rekommendationer för att vissa grupper ska få den tredje vaccindosen. Personer med sänkt immunförsvar och personer som i början av året fick sina vaccindoser med 3–4 veckors mellanrum ska enligt rekommendationen kunna få en tredje dos.

– Personer med sänkt immunförsvar behöver en tredje dos för att få samma nivå av skydd som den övriga befolkningen redan får av två doser, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.

Det är ändå viktigast att befolkningen nu fortsätter vaccinera sig med både den första och den andra dosen, säger hon.

ANDRA LÄSER