Valet måste vara ett klimatval

IPCC:s rapport visar klart att frågor som berör klimatet måste tas på allvar nu.

I sin färska specialrapport slår FN:s klimatpanel IPCC fast att de åtgärder som just nu görs för att stoppa den globala uppvärmningen inte kommer vara tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader. Det är med skräck jag läser rapporten där FN stadgar att det är de närmaste tio tjugo åren som har mest betydelse för hur klimatförändringen framskrider, och att det krävs fördubblade ansträngningar för att nå målet. Rapporten fokuserar också på att uppvärmningen inte kommer drabba enbart vissa områden, utan att den är en global företeelse som även drabbar Finland, och därmed både dig och mig.

Med den här motiveringen som bakgrund efterlyser jag en bredare debatt om den finländska klimatpolitiken inför både riksdagsvalet och EU-valet. Det borde ligga i allas vårt intresse att göra riksdagsvalet till ett klimatval där vi lyfter upp även de svåra frågorna till debatt och efter det röstar för en riksdag som inser vikten av att agera nu. Finland behöver också en riksdag som lyfter upp en hållbar utveckling som ett av de stora temana under Finlands ordförandeskap i EU nästa år. De tio till tjugo närmaste åren flyger förbi snabbare än vi tror och redan efter nästa riksdagsperiod är vi långt inne på 2020-talet. Det här betyder att den kommande riksdagen och regeringen kommer få ett avgörande mandat i hur Finlands klimatpolitik utvecklas och ifall vi över huvud taget lyckas bromsa upp den globala uppvärmningen.

IPCC:s rapport visar klart att frågor som berör klimatet måste tas på allvar nu. Det här är inte en fråga som vi längre kan skjuta upp. Rapporten ger oss som tur är också hopp, eftersom den stadgar att vi ännu har möjligheter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. För att klara av den här utmaningen behöver vi välja in representanter som förespråkar en hållbar utveckling till både riksdagen och regeringen den kommande mandatperioden för att över huvud taget ha en realistisk chans. För att klara av det här behöver även debatten innan valet fokusera på Finlands klimatmål och hur vi kunde arbeta för en mer hållbar utveckling. Nästa riksdagsperiod är avgörande och jag vill vara med och arbeta för den förändring som måste ske nu.

Frida Sigfrids

vice ordförande, Svensk Ungdom

ANDRA LÄSER