Koverharplanen kompletterad

Framtidens Koverhar. Detaljplanen för Koverhar omfattar nu 320 hektar mark och vatten. Här en visualisering av hur området kan se ut då 100 % av byggrätten använts. Skiss: Sito Oy/Timo Huhtinen
Förslaget till den nya detaljplanen för Koverhar är nu kompletterat utifrån responsen från myndigheter samt en utvidgning av planområdet.
Utvidgningen på 53 hektar har blivit aktuell då staden ser att intresset för området kan bli stort, och ändringen kunde infogas i planen då den nu ska läggas fram till påseende på nytt. Området har utvidgats mot sydväst och nordväst och planläggs för industriverksamhet som stöder hamnfunktionerna.
Staden har bedömt att tilläggsområdet kan infogas i planen med samma utredningar som för de redan existerande områdena. Miljönämnden gick på samma linje i onsdags och föreslår för stadsstyrelsen att förslaget läggs fram.
ANDRA LÄSER