Fritidsbor vill bo hela året i Pickala

Styrelsen till ett fastighetsbolag i Pickala vill att det ska bli möjligt att bygga året runt-boende i stället för fritidsbostäder på området. Det kräver en ändring i detaljplanen.

Året runt. Ägarna till hus i ett bostadsbolag vid Pickala golf vill kunna bo i sina hus året om.
14.01.2019 10:00
De sex hus som nu byggts i bostadsaktiebolaget Pickalanrinne i Störsvik har i detaljplanen betecknats som fritidsbostäder. Det betyder i praktiken bland annat att man inte officiellt kan flytta till adressen och bo där året runt.
Bolagets styrelse ansöker nu om en ändring av detaljplanen så att husen i stället skulle betecknas som året runt-boende. Bolaget har arton tomter, alltså tolv obebyggda. De redan byggda husen är stora, mellan 165 och 400 kvadratmeter, och är byggda så att de lämpar sig för året runt-boende.
Enligt styrelsen skulle det öka bolagets dragningskraft om man kunde bygga året runt-bostäder på området. En ändring skulle enligt ansökan även gynna kommunen i och med att man då skulle få nya skattebetalare. Enligt en preliminär bedömning skulle en ändring av detaljplanen kosta mellan 13 500 och 15 750 euro. Bostadsaktiebolaget står för summan.