Staden går inte med på höjda timpriser för skolor och daghem i Raseborgs ishall

Raseborgs stad godkänner inte att priset som daghem och skolor betalar för att använda Raseborgs ishall höjs från 30 till 60 euro i timmen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden i torsdags.

Raseborgs Ishall Ab tillåts inte höja timpriset som skolor och daghem betalar för att använda ishallen i Karis.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
10.03.2023 14:01
På förslag av SFP:s Werner Orre godkänner Raseborgs kultur- och fritidsnämnd inte en förhöjning av det timpris skolor och daghem betalar för att använda Raseborgs ishall. Priset är 30 euro i timmen.
Ishallsbolaget har sedan i höstas tampats med kostnadsökningar, stundtals har hallen till och med hotats av stängning. I slutet av februari anhöll Raseborgs Ishall Ab därför om att för hela 2023 få fakturera ytterligare 30 euro till i timmen av daghemmen och skolorna. Höjningen skulle ha inneburit en hyra på 60 euro per timme. Ishallsbolaget har höjt timpriset för andra användare med samma summa, från 80 till 110 euro i timmen.
– Trots att verksamheten kostnadseffektiverats och externa sponsorer sökts, har kostnaderna ökat utom vår kontroll, skrev hallbolagets ordförande Jan Lindholm i anhållan till staden.

ANDRA LÄSER