Zontaklubben i Hangö med i kampanj mot kvinnovåld

I månadsskiftet november-december färgas världen orange för att motsätta sig våld mot kvinnor. Det handlar om en internationell Zontakampanj och klubben från Hangö deltar där. 

Zontas kampanj för att motsätta sig våld mot kvinnor kör i gång.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
21.11.2022 17:04 UPPDATERAD 23.11.2022 17:45
Kampanjen ”Zonta says NO to violence against women”  börjar nu på fredag, den 25 november, då det är den internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december med den internationella dagen för mänskliga rättigheter.
I Hangö har Zonta Club of Hangö-Hanko sedan 2013 uppmärksammat dessa dagar. Klubben ordnar på lördag den 26 november klockan 13 en filmföreställning på Kino Olympia. Där förevisas den finska filmen  Tytöt, tytöt, tytöt. Biljettintäkterna går i sin helhet till den nationella kvinnolinjen som erbjuder tjänster för flickor och kvinnor i alla åldrar som upplevt våld eller är oroliga över våld.
Lördagen den 26 november bekläs Hangös statyer (Försoning, Marielle, Fågeln, Motvind) med orangefärgade halsdukar som ett tecken för att motsätta sig våld mot kvinnor.
Under dessa 16 dagar kommer föreningen också att vara aktiv på sin Facebooksida .

Blunda inte för våld

I ett pressmeddelande skriver Hangöklubben att att nästan var tredje kvinna i Finland råkat ut för våld i parrelationer.
”Det kan vara fråga om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan ske fysiskt eller virtuellt och det berör både fullvuxna och barn. Globalt är siffrorna också tyvärr liknande. På grund av coronapandemin har våldet i parrelationer ökat.”

ANDRA LÄSER