Tiden gick 13 mikrosekunder fel

På tisdag ruckades systemet som alla gps-system förlitar sig på. Konsekvenserna är globala, men det var i Kyrkslätt man först slog larm.

Först med att larma. Det var på Metsähovis forskningsstation i Kyrkslätt som man först märkte tidsavvikelsen.
Det var på tisdag strax efter klockan 13 som systemen i Metsähovis forskningsstation i Kylmälä slog alarm. Av någon orsak hade gps-tiden, tiden som används i alla gps-system runt jorden, rubbats med 13 mikrosekunder.
– Vi har en automatik kopplad till atomtid som slog larm. Det är ganska få som har ett sådant system, men det är gjort för att hitta just sådana här avvikelser, säger Juha Kallunki, laboratorieingenjör på Aalto-universitetet.
För att försäkra sig om att det inte var fråga om ett systemfel skickade de uppgifterna till ett tiotal andra radioastronomiska forskningsstationer runt världen. Svaren som kom var entydiga, gps-tiden hade rubbats globalt, och stationen i Metsähovi var först i världen med att märka det.

Felaktiga satelliter

Sedan dess har stationen följt med läget, och konstaterat att gps-tiden återgått till det normala. Orsaken till tidsavvikelsen på 13 mikrosekunder är svår att slå fast, men det rör sig inte om ett solutbrott, forskningsstationen har nämligen inte iakttagit något som skulle antyda det.
– Med stor sannolikhet var det en eller flera satelliter som sände felaktig information. Vi kan inte säga säkert, men med stor sannolikhet är det så, säger Kallunki.
Och mycket riktigt har navigeringscentralen Navcen i USA gått ut med en rapport som bekräftar att en gps-satellit tagits ur bruk eftersom den sänt felaktig information. Men enligt rapporten togs satelliten ur bruk redan på måndag ungefär 13 timmar före forskningsstationen i Kyrkslätt observerade avvikelsen.

Stora konsekvenser

Trots att gps-tiden nu återgått till det normala kan skadan redan vara skedd.
– Samhället är beroende av den här tiden, och det är omöjligt att säga exakt hur vi påverkats av det, säger Juha Kallunki.
Gps-tid används bland annat för att synkronisera tid runt jorden, men används också i navigationssystem, såväl i flygplan, telefoner som i bilar. Som störst var avvikelsen 13,7 mikrosekunder, men det utesluter inte att alla de här systemen påverkats i större grad.

Metsähovis forskningsstation

Har Finlands enda radioastronomiska teleskop, som används bland annat till att samla in soldata.
Är en del av Aalto-universitetet, och medverkar i utbildningen.
Påbörjade verksamheten 1974. Finns i Kylmälä i norra Kyrkslätt.
Forskar i radiovetenskap, radioastronomi och rymdteknik.

ANDRA LÄSER