229 nya fall av corona

Hittills har 88 561 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland. Bild: Jeanette Östman/SPT

Sammanlagt har 1 869 566 personer i Finland vaccinerats mot coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 229 nya coronafall på lördagen. Hittills har 88 561 fall av sjukdomen covid-19 (som orsakas av coronaviruset) konstaterats i Finland sedan epidemin fick sin början.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 53,3 i hela landet.

Fram till fredagseftermiddagen hade 922 coronarelaterade dödsfall rapporterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

På fredagen vårdades 133 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem fick 28 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 1 869 566 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 199 480 fått två doser.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.