Självständigt tänkande politiker efterlyses

Politiker som blint litar på tjänstemännen är inte till värst stor nytta då beredningen är ensidig eller till och med lagstridig.

Oftast kan man utgå ifrån att stadens tjänstemän har goda avsikter och bereder ärenden enligt bästa förmåga. Det finns ändå fall där det är allt skäl att syna beredningen med ett kritiskt öga. I min mormor Ethels färdtjänstärende kunde man ha väntat sig att varningsklockorna hade ringt för beslutsfattarna i klientsektionen, särskilt efter VN:s förtjänstfulla reportage i ärendet.
Vårt fall påvisar att politiker bör vara pålästa och tänka självständigt. Politiker som blint litar på tjänstemännen är inte till värst stor nytta då beredningen är ensidig eller till och med lagstridig.
Också i det nya välfärdsområdet behövs kritiskt tänkande beslutsfattare, som vågar säga ifrån då det behövs. Äldre är ofta i en svag ställning och har inte nödvändigtvis anhöriga som kan ta kampen mot myndigheterna då ärenden missköts. Det behövs beslutsfattare som försvarar äldres rättigheter utöver slagord i valkampanjer.

Karin Cederlöf

SFP, Esbo

Ethel Storsjös barnbarn och juridiska ombud

ANDRA LÄSER