I dag väljs den nya biskopen för Borgå stift – Ekstrand eller Åstrand

På onsdag avgörs vem som efterträder Björn Vikström i höst. Resultatet klarnar uppskattningsvis klockan 15.

Den nya biskopen heter Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand.
Valet står mellan Sixten Ekstrand och Bo–Göran Åstrand. Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet och Åstrand jobbar som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling i Österbotten.
Den första omgången hölls i mitten av mars. De två andra kandidaterna i biskopsvalet var kyrkoherde Harry Sanfrid Backström och prästen och journalisten Lisa Enckell.
I första omgången fick Ekstrand och Åstrand över hälften av rösterna och gick vidare till en andra omgång.
Drygt 700 är röstberättigade i valet. Häften av är präster och andra hälften lekmannaelektorer. I den första omgången var valdeltagandet 92,5 procent.
Den nya biskopen tillträder den 1 september och vigs till ämbetet i Borgå domkyrka den 29 september.

ANDRA LÄSER