Tandtrollen har en tuff match i Hangö

Tandvård I Hangö prisas den kommunala. Långa köer är ett minne blott, i stället kan man i dag stoltsera både med egen personal och med ett aktivt förebyggande arbete.

Redo för nästa kund. Pirta Liljekvist och Riitta Anttila sköter eleverna i Centralskolan.
Den kommunala tandvården i Hangö har på senare tid fått stående ovationer i ett flertal inlägg på sociala medier. Omdömen som att saker verkar löpa, att personalen är trevlig och kompetent och att tandläkarbesöket var en trevlig överraskning har förekommit.
Ansvariga tandläkare Pirta Liljekvist tackar och tar emot, men egentligen är hon inte förvånad över responsen:
– Vi har målmedvetet arbetat med att korta väntetiderna och att sköta alla våra lagstadgade uppgifter på bästa sätt. Dessutom lägger vi stor vikt på det förebyggande arbetet.

Vården har utvecklats

Enligt Liljekvist får man också mycket beröm direkt av kunderna. I de fall då det förekommer negativ kritik kan den delvis bottna i tidigare, negativa erfarenheter.
– Själva vården har utvecklats enormt under senare år, och i dag fästs stor uppmärksamhet vid kundbemötande redan i utbildningsskedet. Jag brukar själv försöka återkalla minnet av hur det var att lägga sig i tandläkarstolen innan jag börjar jobba med en kund. Det påminner mig om vikten av att vara försiktig och ha bra kontakt med patienten.
Liljeqvist har sitt arbetsrum i Centralskolan, där hon arbetar tillsammans med tandskötare Riitta Anttila. Också Anttila är glad över berömmet.
– Visst värmer det. Jag tycker vi har en fin arbetsgemenskap, och antagligen märks det utåt.

Hyrtandläkare blev fasta

Liljekvist spårar den nuvarande trenden tillbaka till tidigare grundtrygghetschef Sirpa Lehtinens tid.
– Som värst var köerna för icke-akut vård upp till 13,5 månader långa. Då fattade vi ett principbeslut om att ta in flera hyrläkare på en gång för att få bukt med köerna. Tandläkarna visade sig trivas så bra, att vi kunnat anställa några av dem.
Enligt Liljekvist är kontinuitet viktigt för att bygga upp en fungerande organisation. Hon tar också fasta på vikten av en trivsam arbetsmiljö för att få folk att prestera väl:
– Jag har själv trivts väldigt bra på mitt jobb från första stund, och aldrig haft en tanke på att lämna det.

Förebyggande vård viktigt

Hangö har ännu ingen egen munhygienist. Men Johanna Widerholm som utbildade sig till tandskötare på läroavtal vid tandläkarmottagningen 2008–2010, är från och med årsskiftet tjänsteledig för att vidareutbilda sig till munhygienist. En munhygienist arbetar med munhälsa och förebyggande vård, och kan i regel arbeta mer ensam och självständigt. För Widerholm var vidareutbildningen ett sätt att få arbeta med det hon tycker bäst om, förebyggande vård för barn under skolåldern.
– Jag tycker det är viktigt att ge barn och unga samma möjligheter till god munhälsa tidigt, och jag vill att de ska ha låg tröskel att besöka tandvården.
Liljekvist säger att en av organisationens styrkor är att alla har möjlighet att specialisera sig inom sitt eget område, även om man förstås måste arbeta med allt som ingår i arbetsbilden.
– Jag är glad att det bland vår personal finns framåtanda och vilja att bjuda till. Widerholm brukar alltid rycka in och göra förebyggande arbete då hennes studier tillåter.

God munhygien viktigt

Liljeqvist säger att god munhygien är viktigt för människans hälsa. Det finns ett påvisat samband mellan munhälsa och hjärt- och kärlsjukdomar. Friska tänder och en frisk gom är också viktigt för den sociala biten av folks liv.
– I dagens läge finns det inte så många personer med riktigt dåliga tänder. Men då det förekommer vore det viktigt att problemen åtgärdas, med tanke på det personliga välbefinnandet, säger Liljekvist.

Arbetar hälsofrämjande

Den kommunala tandvården styrs av olika lagstadgade uppgifter. Dessutom finns det lagar som påbjuder att hälsofrämjande aspekter ska beaktas inom samtliga kommunala verksamhetsområden. I Hangö har man mött det på flera sätt. År 2011 började man dela ut xylitoltuggummi i daghem och skolor, och i år gjorde man tillsammans med daghemmen och näringscentralen ett program för att minska användandet av socker i morgon- och mellanmålet.
Just sockret är förrädiskt eftersom stora dolda mängder förekommer i livsmedel som folk tror att inte är så söta. I väntrummet har Johanna Widerholm fyllt en vitrin med olika livsmedel som ofta äts som mellanmål. Framför varje produkt har hon placerat ut två grams sockerbitar. Färdigköpt jordgubbskräm visar sig vara en riktig sockerbomb, liksom vissa drycker.
– Många blir överraskade när de ser hur drycker som upplevs som hälsodrycker är fulla av socker.

Åldrande befolkning en utmaning

Tandvården som riktar sig till barn och unga fungerar för tillfället bra. Framtidens utmaningar ligger i stället i att bemöta behoven hos en åldrande befolkning:
– Det är viktigt att bygga upp ett långsiktigt arbete så att människor lär sig sköta sin munhygien i livets olika skeden. När vår bilvande munhygienist inte jobbar med barn, brukar hon besöka ålderdomshem och göra hembesök hos äldre, säger Liljekvist.

Flyttar till nya utrymmen

Tidtabellen är ännu öppen, men snart kommer tandvården att flytta in under samma tak som läkarmottagningen på hälsocentralen. Liljekvist ser fram emot att alla finns på samma plats, men flytten måste planeras noga.
– Dagens tandläkarutrustning är så tekniskt avancerad, att man behöver skild personal att flytta den.

Tandvårdens lagstadgade uppgifter

Munhälsorådgivning och kontinuerliga granskningar.
Undersökning av munsjukdomar, förebyggande av dessa samt rådgivning inför fortsatt vård och behandlingar.
Att stödja och befrämja tidiga åtgärder i munhälsan.

ANDRA LÄSER