Att tolka är den största utmaningen

Anni Pöyhtäri, illustratör och grafisk planerare, kallar sig inte konstnär. Men nog visuell person och tolk.

Visuell. Anni Pöyhtäri omtolkar budskap till bilder, grafer, tabeller och kartor. - Det handlar om att tolka, säger hon.
Marit Lundström
25.06.2020 09:00
Boken Hemulens herbarium som först kom ut på finska med titeln Hemulin kasvio är illustrerad av Anni Pöyhtäri, bosatt i Karis. Villa Skeppets logo är gjord av henne, liksom den visuella linjen i kampanjen Vårt hem är här – Raseborg.

ANDRA LÄSER