Coronaviruset påverkar också församlingarna – renovering får vänta

Grundrenoveringen av Kyrkslätt församlingshem har lagts på is. Det omfattande reparationsarbetet skulle inledas i år.

Stopp. Kyrkslätts församlingshem skulle renoveras för 7,5 miljoner euro men projektet har avbrutits på grund av församrad ekonomi i coronavirusets kölvatten.
Kyrkslätts kyrkliga samfällighets kyrkoråd har beslutat om att avbryta projektet på grund av den pågående coronasituationen. Församlingarnas skatteintäkter sjunker ofrånkomligt i år på samma sätt som för kommunerna och staten.
Å andra sidan har man i de båda församlingarna i Kyrkslätt på nytt funderat över behovet av lokaler. I församlingarna har man konstaterat att den inte alls är klart hurudana funktioner som behövs i församlingshemmet i framtiden. Till exempel har man fått goda erfarenheter av den lokal som församlingen öppnat i köpcentret Kirsikka.
Kyrkofullmäktige beslöt för drygt ett år sedan efter en långdragen planering att församlingshemmet ska renoveras. Projektet skulle kosta ungefär 7,5 miljoner euro. Beslutet om grundrenoveringen fattades efter en mycket jämn omröstning. Motförslaget var att huset rivs och att det byggs ett nytt.
Samfällighetens ekonomidirektör Sirkkaliisa Cavonius uppskattar i det här läget att inkomsterna av kyrkoskatten sjunker med flera procent i år. Situationen är ännu mycket oklar och det är ganska svårt att göra några beräkningar, säger Cavonius.
Församlingarna blir tvungna att helt själva anpassa sin ekonomi. Utifrån får församlingarna inget stöd, det får däremot kommunerna som staten lovat stödja för att kompensera de minskade skatteintäkterna på grund av coronaviruset.
Kyrkslätts kyrkliga samfällighet får ungefär sju miljoner euro i skatter per år. En sänkning på fem procent av skatteintäkterna skulle betyda att man får in 350 000 mindre än budgeterat.
ANDRA LÄSER