Ingå brandstation måste renoveras – nybygge föreslås som alternativ

Det kostar 1,2 miljoner att renovera brandstationen i Ingå, 1,6 miljoner att bygga en helt ny. Ett nybygge kräver att detaljplanen ändras. Nu ska kommunen be om räddningsverkets åsikt i frågan.

Ingå brandstation fyller inte dagens krav och måste renoveras. Redan i fjol har räddningsverket önskat att kommunen ska genomföra renoveringen, och nu har kommunen planerat projektet närmare. Den nuvarande brandstationen är 300 kvadratmeter större än räddningsverket behöver. Därför har kommunen också utrett vad det skulle kosta att bygga en helt ny brandstation.
Jämförelsen visar att det är billigast att renovera den gamla brandstationen. Å andra sidan är det billigare att underhålla en ny byggnad, och den är också energieffektivare än den gamla. Enligt beräkningarna kostar det 20 000-30 000 euro mindre att underhålla en ny byggnad än den gamla. Om man betraktar projektet på 15–20 års sikt är det en mer lönsam investering att bygga en ny byggnad. I prisbedömningen ingår inte kostnaderna för rivning av den gamla brandstationen och eventuella tillfälliga lokaler.
Kommunen ber nu räddningsverket om ett utlåtande utifrån de här utredningarna. Dessutom gör kommunen en närmare utredning av möjligheterna att återanvända brandstationen och av alla kostnader för både en renovering och ett nybygge på lång sikt.
Tekniska nämnden behandlar frågan vid sitt möte på tisdag.
ANDRA LÄSER