Uteblivet serviceboende blev rättssak

Företaget Virkkulankylä, som ville bygga ett serviceboende i Sjundeå, har lämnat in kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol och kräver att Sjundeås beslut om deltagande i projektet omprövas.

Enligt Virkkulankylä har företaget grundades uttryckligen på grund av projektet i Sjundeå. Nu anser företaget bland annat att Sjundeå vill utnyttja det planeringsarbete Virkkulankylä har gjort under åren för att bygga ett serviceboende själv.

Enligt företaget har kommunen i ett tidigt skede meddelat att man själv vill stå för servicen i det nya serviceboendet. Därför har Virkkulankylä inte förhandlat med någon privat vårdproducent om samarbete. Detta har enligt företaget försämrat Virkkulankyläs möjligheter att samarbeta med någon annan producent nu då kommunen backade ur projektet.

Har stått företaget dyrt

Enligt företaget har man använt mellan 150 000 och 200 000 euro för projektet i Sjundeå. Virkkulankylä kräver att kommunens beslut måste hävas och att ärendet ska remitteras till ny beredning. Dessutom vill Virkkulankylä att Sjundeå ersätter företagets rättegångskostnader.

I sitt utlåtande till domstolen avvisar kommunen Virkkulankyläs påståenden. Enligt kommunen har man inte fattat beslut om att kommunen ska producera servicen i det nya serviceboendet. Grundtrygghetsnämnden fattade i januari beslut om att föreslå för styrelsen att Sjundeå deltar i Virkkulankylä-projektet och själv svarar för serviceproduktionen i lokaler som man hyr av företaget. Det här beslutet förkastades i kommunstyrelsen den 6 maj 2019, då man i stället beslutade att inte hyra utrymmen av Virkkulankylä och i stället bereder en helhetslösning för för kommunens social- och hälsovårdsbehov.

ANDRA LÄSER