Insändare: Skärpt dividendbeskattning förgiftar ekonomin

27.03.2023 09:20
Finland är i desperat behov av konkurrenskraft, tillväxt och företagande för att balansera ekonomin.
Men SDP har i sitt partiprogram föreslagit skatteskärpningar för företagare till ett värde av 350-600 miljoner euro.
En skärpning av dividendbeskattningen för onoterade företag skulle ha mycket allvarliga följder för ekonomin, visar en företagargallup som Företagarna i Finland gjorde med Kantar Public 5-20.3.2023.
En skärpning av dividendbeskattningen skulle i aktiebolagen leda till minskade dividender, mindre intresse för tillväxt, färre investeringar, avvecklade företag och svårare ägarbyten. Ju större företag, desto vidsträcktare effekter skulle skärpningen av dividendbeskattningen få. Effekterna skulle vara minst hos ensamföretagare.
Dividendbeskattningen gäller aktiebolag. I företagargallupen svarade 39 procent av representanterna för aktiebolag att de skulle betala mindre dividender om dividendbeskattningen skärptes, och 34 procent att aktiebolagets tillväxtintresse skulle minska. Av företag som sysselsätter fler än tio personer angav 44 procent att tillväxtintresset skulle minska av skärpt dividendbeskattning och 42 procent att de skulle betala mindre dividender.
Det är ofattbart att man är redo att försvaga ställningen för industrin och sysselsättande företag i en situation där man vill öka sysselsättningen, uppmuntra till tillväxt och bevara välfärdssamhället. Det är tydligt att en skärpning av dividendskatten har negativa ekonomiska effekter och bromsar den ekonomiska tillväxten.
Mikko Ahtiainen, ordförande, Nylands Företagare
Patrik Björkman, vice ordförande, Nylands Företagare
Janne Laitinen, vice ordförande, Nylands Företagare
Anne Rantalainen, vice ordförande, Nylands Företagare

ANDRA LÄSER