Reservering föreslås för hälsocentralens renovering i Hangö

En renovering av hälsocentralen i Hangö är aktuell. Stadsstyrelsen föreslår en reservering på två miljoner euro.

En brand på taket i november 2019 ledde till en stor utryckning till hälsocentralen i Hangö. Nu hoppas man på en grundrenovering .