Över tjugo vill bli kommundirektör i Ingå

Corinna Tammenmaa. Bild: Evy Nickström

Det är många kända namn bland de sökande till kommundirektörstjänsten i Ingå men också överraskningar.

Till de väntade namnen hör Niklas Andersson (Master of Natural Resources), som är klusterutvecklare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och fullmäktigeledamot för SFP i Raseborg, och magister i idrottsvetenskaper Robert Nyman, bildningsdirektör i Raseborg. Ekonomie magister Timo Kiviaho från Helsingfors hör också till dem som sökt andra lediga kommundirektörstjänster i Västnyland.

Mera överraskande namn är jur.mag. Corinna Tammenmaa, som jobbar på justitieministeriet, och arkitekt Simon Store, som är stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.

Övriga namn är pol.mag. Henrika Backlund från Kyrkslätt, sjukskötare YH Eija Heikkilä från Tövsala, provisor Tapio Heilala från Bekkjarvik i Norge, sjökapten YH Johan Henricson från Raseborg, pol.mag. Christoffer Hällfors från Lappträsk, pol.mag. Nina af Hällström från Esbo, magister i hälsovetenskaper Susanna Kisner från Uleåborg, fil. dr Päivi Merjonen från Jyväskylä, pol.mag. Lars Anders Nordström från Raseborg, jur. kand. Douglas Reincke från Helsingfors, ekon. mag. Ira Rehn från S:t Michels, fil.mag. Jani Rämäkkö från Sibbo, pol.mag. Jonna Sahala från Raseborg, pol.mag. Jaan Siitonen från Helsingfors, fil.dr Janne Väistö från Salo och Pekka Timonen från Kempele med en Bachelor's degree från Uleåborgs polytekniska universitet.

Mer läsning