208 nya fall av covid-19 – vaccinleveranserna trappas upp

De två senaste veckorna har 3 364 nya smittfall registrerats. Det är en klar minskning från föregående period med 5 543 nya fall. Bild: Jeanette Östman/SPT

Under de närmaste veckorna väntas Finland få över 2 miljoner vaccindoser per vecka.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade 208 nya fall av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) på torsdagen. Det betyder att 86 613 finländare har bekräftats smittade av coronaviruset sedan pandemins början.

De två senaste veckorna har 3 364 nya smittfall registrerats. Det är en klar minskning från föregående period med 5 543 nya fall.

Incidensen, alltså det totala antalet fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, har sjunkit ytterligare och är nu 60,7. Under den föregående 14-dagarsperioden var den 100.

Incidensen är högst på Åland (106,1), i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (101,7) och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (100,5).

I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 17,7. Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har landets lägsta incidens (2,6).

28 procent har fått en vaccindos

Enligt onsdagens uppgifter vårdas 133 personer på sjukhus på grund av coronaviruset, och av dem får 33 personer intensivvård. 911 personer har hittills avlidit i covid-19.

Enligt onsdagens uppgifter har totalt 4 716 fall av coronavirusvarianter konstaterats i Finland.

Merparten gäller den brittiska virusvarianten (över 4 000 fall). Nästan 700 fall av den sydafrikanska virusvarianten och 1 fall av den brasilianska virusvarianten har bokförts.

På torsdagen meddelade institutet under en presskonferens att man registrerat tre fall av den så kallade indiska virusvarianten.

Under onsdagen rapporterade institutet att över 28 procent av finländarna (nästan 1,6 miljoner personer) fått åtminstone en vaccindos. 2,8 procent (156 900 personer) har också fått en andra dos.

Under den här veckan väntas nästan 2,2 miljoner vaccindoser levereras till Finland. Antalet stiger under de kommande veckorna, först till nästan 2,5 miljoner doser och därefter till 2,7 miljoner doser.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.